O projektu

Š-OLD-ER AKTIVNIM UKLJUČIVANJEM DO POVEĆANJA ZAPOŠLJIVOSTI I SOCIJALNE UKLJUČENOSTI RANJIVIH SKUPINA NA PODRUČJU OPĆINA ERDUT I ŠODOLOVCI