OPĆINI ERDUT ISPORUČENO VOZILO U OKVIRU PROJEKTA „Š-OLD-ER“

Općini Erdut isporučeno je vozilo sa sedam sjedala koje će se koristiti za potrebe provođenja projekta „Š-OLD-ER aktivnim uključivanjem do povećanja zapošljivosti i socijalne uključenosti ranjivih skupina na području Općina Erdut i Šodolovci“, (kodni broj: UP.02.1.1.12.0055).

Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., a čiji je nositelj Općina Erdut.